Nowości  Roboty    
 

Roboty.info.pl > Roboty usługowe

Roboty usługowe

Roboty usługowe to roboty stosowane w usługach.

Roboty usługowe świadcząc usługi dla ludzi wchodzą z nimi i otoczeniem w interakcję. Stworzenie oprogramowania, które zapewniałoby taką poprawną interakcję jest głównym problemem przy budowie tego typu robotów.

Roboty usługowe wyposażone są najczęściej w takie zmysły jak ma człowiek: wzrok, słuch (detekcja głosu i rozpoznawanie komend) i dotyk oraz "inteligencję" (sztuczna inteligencja).

Wykonanie zadania umożliwiają mu manipulatory (umiejętności manualne).