Nowości  Roboty    
 

Roboty.info.pl > Największa na świecie instalacja z robotami udojowymi DeLaval

2014-11-04 Największa na świecie instalacja z robotami udojowymi DeLaval

W Makikhi (Nowa Zelandia), rozpoczęła dojenie obora na 1500 krów z 24 nowymi robotami udojowymi DeLaval VMS.

24 roboty udojowe DeLaval VMS będą doić 1 500 krów i magazynować mleko w 2 zbiornikach wieżowych stojących poza oborą. Mleko jest schładzane w drodze do zbiornika.


Robot udojowy DeLaval VMS (grafika: DeLaval)

Roboty są skonsolidowane w 8 grup, dojąc po 60-65 krów na robota. Po doju krowy trafiają albo z powrotem do obory, albo są kierowane automatycznie do izolatki w celu przeprowadzenia leczenia lub inseminacji.

Mycie robotów jest przeprowadzane kaskadowo w taki sposób, aby w każdej grupie był co najmniej jeden robot dostępny dla krów.

Specjalny poganiacz krów jest używany w pewnych odstępach czasu w każdej z grup. Po zakończonej pracy, podnosi się i znów umożliwia swobodny ruch krów.

Udój automatyczny oferuje dzisiejszym rolnikom możliwość zmniejszenia kosztów pracy i zapewnia bardziej elastyczny styl życia, eliminując potrzebę doju krów dwa razy dziennie.