Nowości  Roboty    
 

Roboty.info.pl > DeLaval z polskim centrum szkolenia swojego robota udojowego

2012-06-20 DeLaval z polskim centrum szkolenia swojego robota udojowego

W maju 2012 roku zostało oddane do użytku Centrum Szkoleniowe robota udojowego DeLaval VMS.

W nowo otwartym Centrum w SGGW znajduje się kompletny robot udojowy oraz pozostałe elementy systemu takie jak agregat próżniowy z nowym typem przemiennika częstotliwości NFO, standardowy kompresor, przyłącze do zbiornika schładzającego, a także oprzyrządowanie systemu zarządzania stadem. Całość odzwierciedla typową instalację robota udojowego DeLaval VMS. Dodatkowo w laboratorium Katedry zainstalowane są urządzenia do żywienia krów ? stacja żywienia i wózek paszowy.

Wszystkie urządzenia służą pracownikom Katedry do celów dydaktycznych i prowadzonych prac badawczych, a także są wykorzystywane do szkoleń praktycznych pracowników serwisu DeLaval.

Uroczystość otwarcia Centrum Szkoleniowego robota udojowego DeLaval VMS została poprzedzona seminarium w temacie robotyzacji doju krów. Gerd Claussen z firmy DeLaval podzielił się doświadczeniami we wprowadzaniu doju automatycznego w Niemczech, zaś Leszek Jarosz, prezes zarządu, przedstawił udział DeLaval w robotyzacji doju krów w Polsce. Prof. dr hab. Alojzy Szymański, rektor SGGW, podkreślił znaczenie współpracy uczelni z firmą DeLaval, dzięki której studenci i pracownicy kilku wydziałów SGGW będą mogli na zajęciach praktycznych zapoznać się z najnowszą technologią używaną w produkcji mleka.

DeLaval jako pierwsza firma w Polsce rozpoczęła wdrażanie systemu automatycznego doju. W lipcu 2008 roku w gospodarstwie w Wielkopolsce został uruchomiony pierwszy w robot udojowy DeLaval VMS.